9-12 Ay Bebek Gelişimi

10 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ
10 AYLIKFİZİKSEL GELİŞİM
 • 10 aylık bebekler, hareketlerini daha da koordine ederler ve mobilyalara tutunmadan kısa mesafelerde yürümeye başlayabilirler.
 • Bebekler, daha fazla el becerisi geliştirirler ve nesneleri daha iyi kavrayabilirler.
10 AYLIKZİHİNSEL GELİŞİM
 • 10 aylık bebekler, nesnelerin özelliklerini daha iyi anlarlar ve nesneleri farklı şekillerde kullanabilirler.
 • Bebekler, daha karmaşık komutları anlama becerilerini geliştirirler ve kelime hazineleri daha da genişler.
 • Problem çözme becerileri gelişmeye devam eder ve bir nesneyi başka bir nesneyle kullanarak hedeflerine ulaşabilirler.
10 AYLIKSOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
 • 10 aylık bebekler, başkalarına ilgi göstermeye ve başkalarıyla etkileşim kurmaya devam ederler.
 • Bebekler, kendi duygularını ifade etme becerileri geliştirirler ve diğer insanların duygusal ifadelerini daha iyi anlarlar.
 • Bağımsızlık arama eğilimleri devam eder ve kendi başlarına oynama ve keşfetme istekleri artar.
11 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ
11 AYLIKFİZİKSEL GELİŞİM
 • 11 aylık bebekler, yürüme becerilerini daha da geliştirirler ve artık daha uzun mesafelerde yürüyebilirler.
 • Bebekler, ellerini daha fazla kullanarak nesneleri keşfetme becerilerini geliştirirler.
11 AYLIKZİHİNSEL GELİŞİM
 • 11 aylık bebekler, nesnelerin özelliklerini daha iyi anlarlar ve bir nesnenin çeşitli kullanımlarını keşfedebilirler.
 • Bebekler, kelimeleri kullanarak duygularını ifade etme becerilerini geliştirirler ve birkaç kelimeyi bir araya getirerek basit cümleler oluşturabilirler.
 • Bellek becerileri gelişmeye devam eder ve geçmiş deneyimleri hatırlayabilirler.
11 AYLIKSOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
 • 11 aylık bebekler, sosyal becerilerini daha da geliştirirler ve başkalarıyla etkileşim kurma becerileri artar.
 • Bebekler, özgüvenleri artar ve kendi başlarına yapabilecekleri aktiviteleri araştırmak isteyebilirler.
 • Duygusal bağlılık gelişir ve bebekler, ayrılık anlarında daha fazla rahatsızlık gösterebilirler.
12 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ
12 AYLIKFİZİKSEL GELİŞİM
 • 12 aylık bebekler, yürüme becerilerini daha da geliştirirler ve artık daha hızlı koşabilirler.
 • Bebekler, ellerini daha fazla kullanarak nesneleri keşfetme becerilerini geliştirirler.
 • Motor becerileri gelişmeye devam eder ve top atma, tutma ve bırakma gibi daha karmaşık hareketleri yapabilirler.
12 AYLIKZİHİNSEL GELİŞİM
 • 12 aylık bebekler, nesnelerin özelliklerini daha iyi anlarlar ve bir nesnenin çeşitli kullanımlarını keşfedebilirler.
 • Bebekler, kelime hazinelerini daha da genişletirler ve basit cümleleri daha iyi kullanabilirler.
 • Problem çözme becerileri gelişmeye devam eder ve birçok sorunu kendi başlarına çözebilirler.
12 AYLIKSOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
 • 12 aylık bebekler, sosyal becerilerini daha da geliştirirler ve başkalarıyla etkileşim kurma becerileri artar.
 • Bebekler, diğer insanların duygularını daha iyi anlama becerilerini geliştirirler ve empati kurabilirler.
 • Duygusal bağlılık gelişir ve bebekler, anne-babaları ya da diğer bakıcılarından ayrılmak istemezler.
9-12 AYLIK BEBEKLERDE DUYUSAL GELİŞİM
9-12 AYLIKGÖRME
 • 9-12 aylık bebeklerin görme duyusu, daha önceki aylara göre daha keskin ve gelişmiş hale gelir.
 • Bebekler, nesnelerin uzaklığına ve derinliğine ilişkin daha iyi bir anlayış geliştirirler.
 • Bebekler, nesnelerin etrafında döndüğünde, nesnelerin varlığını koruduğunu anlarlar.
9-12 AYLIKİŞİTME
 • 9-12 aylık bebeklerin işitme duyusu, daha önceki aylara göre daha hassas hale gelir.
 • Bebekler, çevrelerindeki farklı seslerin kaynağını daha iyi ayırt edebilirler.
 • Bebekler, farklı kelimeleri tanıyarak ve anlamaya çalışarak konuşmayı öğrenmeye başlarlar.
9-12 AYLIKDOKUNMA (TAKTİL)
 • 9-12 aylık bebekler, dokunma duyularını daha da geliştirirler ve daha hassas hale gelirler.
 • Bebekler, ellerini kullanarak nesneleri daha iyi kavrarlar ve nesnelerin ağırlığını ve yoğunluğunu daha iyi hissederler.
 • Bebekler, dokunarak nesnelerin şeklini, dokusunu ve sıcaklığını daha iyi anlarlar.
9-12 AYLIKTATMA VE KOKU ALMA
 • 9-12 aylık bebekler, tatma ve koku alma duyularını daha da geliştirirler.
 • Bebekler, yeni yiyecekleri deneyerek farklı tatları tanırlar ve koku alma duyularını kullanarak çevrelerindeki nesneleri tanırlar.

Tüm bu duyusal gelişimler, bebeklerin çevrelerini daha iyi anlamalarına, öğrenmelerine ve büyümelerine yardımcı olur. Ayrıca, bebeklerin farklı duyusal gelişimleri arasındaki bağlantılar, daha ileri bilişsel gelişimlerinin temelini oluşturur.

Bebeğinizde Kapsamlı Bebek Değerlendirmesi talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MESAJ GÖNDER