skip to Main Content

Çocuklarda Beslenme Terapisi

BESLENME Beslenme, 25 (tipik gelişim) / 32 (atipik gelişim) farklı beceri gerektiren karmaşık bir süreçtir. Örneğin duyusal açıdan baktığımızda yiyecekten…

Back To Top