skip to Main Content

Pediatrik Ergoterapi

ERGOTERAPİ NEDİR ? Ergoterapi en genel tanımıyla, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.…

Duyu Bütünleme Terapisi

DUYU BÜTÜNLEME NEDİR? 1972 yılında Ergoterapist Jean Ayres tarafından tanımlanan “Duyu Bütünleme”, kişinin vücudundan ve çevresinden aldığı duyusal uyarıları anlamlandırması,…

Çocuklarda Beslenme Terapisi

BESLENME Beslenme, 25 (tipik gelişim) / 32 (atipik gelişim) farklı beceri gerektiren karmaşık bir süreçtir. Örneğin duyusal açıdan baktığımızda yiyecekten…

Bebeklerde Değerlendirme

Bebeklerde Kapsamlı Değerlendirme Bebeklerde kapsamlı değerlendirme; homeostatik, duyusal, emosyonel, motor ve kognitif faktörlerin ve bebeğin çevresinde olan tüm etmenlerin gelişim…

Back To Top