Duyu Bütünleme Terapisi

Yaygın Gelişimsel Bozukluk
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK Yaygın gelişimsel bozukluk,  davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK TÜRLERİ Otizm Asperger Senromu Çocukluk Disintegratif Bozukluk Rett Sendromu Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm) ORTAK ÖZELLİKLERİ Sosyal etkileşimde bozulma Dil gelişimi veya iletişimde...
continue reading
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) NEDİR ? DSM-5'e göre Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği ve/veya hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterize, çocuklukta başlayan ve yetişkinliğe kadar devam edebilen bir nörogelişimsel bozukluktur. Dikkat eksikliği belirtileri arasında; dikkat dağınıklığı, görevleri...
continue reading