Otizm

Yaygın Gelişimsel Bozukluk
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK Yaygın gelişimsel bozukluk,  davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK TÜRLERİ Otizm Asperger Senromu Çocukluk Disintegratif Bozukluk Rett Sendromu Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm) ORTAK ÖZELLİKLERİ Sosyal etkileşimde bozulma Dil gelişimi veya iletişimde...
continue reading