Bebeklerde Kapsamlı Değerlendirme

Test 4-18 ay arasındaki bebekleri kapsamaktadır.

Bebeklerde Kapsamlı Değerlendirme

Bebeklerde kapsamlı değerlendirme; homeostatik, duyusal, emosyonel, motor ve kognitif faktörlerin ve bebeğin çevresinde olan tüm etmenlerin gelişim üzerine etkilerinin değerlendirilmesini içerir.

Bebeklerde Kapsamlı Değerlendirme Testi

Test 4-18 ay arasındaki bebekleri kapsamaktadır. Toplam 5 alt bölümden ve 24 maddeden oluşur.

Testin alt bölümleri; taktil derin basınca cevap, adaptif motor fonksiyonlar, görsel-taktil integrasyon, okulo-motor kontrol ve vestibüler uyarana cevaptır. Uygulama süresi yaklaşık 20 dakikadır.